Lifi Slip AB

Kvalitet & Miljö

Kvalitetspolicy

Lifi Slip ABs kvalitetspolicy innebär att vi skall tillhandahålla sliptjänster med rätt kvalitet, i rätt tid och i övrigt uppfylla kundens krav. Arbeta enligt nollfelsprincipen, ständiga förbättringar och enligt kvalitetssäkringssystemet som beskrivs i vår verksamhetshandbok.

Miljöpolicy

Företaget och dess personal skall arbeta för att förebygga föroreningar och arbeta med ständiga förbättringar.

Detta innebär att vi skall försöka minska företagets förbrukning av resurser i relation till producerad mängd produkter samt genom förbättrad källsortering öka andelen avfall som går till återvinning.

Företaget skall följa tillämplig miljölagstiftning samt andra krav som berör företaget. All personal skall ges möjlighet till nödvändig utbildning för att kunna påverka sin arbetsplats och bidra till kvalitets och miljöarbetet.

CERTIFIERINGAR

Hos Lifi Slip AB strävar vi alltid efter att leverera god kvalitet genom hela produktionsflödet - från den inledande förfrågan till leverans av den färdiga produkten till våra kunder.

SV

ISO 14001 | ISO 9001

EN

ISO 14001 | ISO 9001